วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557                                                       ประวัติส่วนตัว
  
           ชื่อ น.ส.พัชรีภรณ์ พลดงนอก เลขที่ 11 ชั้น ม.6/1
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 ธันวาคม 2539  ชื่อเล่น จุน
บิดา นายดาม พลดงนอก  /  มารดา สมปอง ศรีชุม
-ชอบสีชมพู  
-เวลาว่างชอบดูหนัง ฟังเพลง และเล่นกีฬา
    เพื่อนสนิท
น.ส.ปรียดา แสนคำทุม  (ฟ้า)
น.ส.วัชรินทร์ จันทะวัน (ออย)
น.ส.สุธิตา วาระสิทธิ์   (จ๋า)

                     ความรู้ที่ได้รับ

    WYSIWYG มาจากคำว่า  What You See IWhat You Get  หมายถึงระบบเนื้อหาระหว่างการแก้ไข และเนื้อหาเมื่อแก้ไขเสร็จ
แล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน
   สามารถนำไปใช้ในโปรแกรมตระกูลประมวลผลคำ
     
                           
       
                                              ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ น.ส.วัชรินทร์    จันทะวัน
    
     ชั้น ม.6/1                เลขที่ 17

      สถานศึกษา  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยคม
   
      เกิดวันที่  26  กันยายน พ.ศ. 2539
   
      ที่อยู่  12/5 บ้าน แสนสุข  ตำบล นาสวรรค์ อำเภอ เมืองบึงกาฬ
      
       จังหวัด บึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ 38000

                           ความรู้ที่ขาพเจ้าได้รับ
         WYSIWYG ย่อมาจาก  What You See IWhat You Get 
    
     ซึ่งหมายถึง    ระบบเนื้อหาระหว่างการแก้ไข และเนื้อหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน  
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเว็บเพจต่างๆ
     
  WYSIWYG คืออะไร

WYSIWYG (อ่านว่า "วิซซีวิก"[1]) ย่อมาจาก What You See IWhat You Get เป็นคำศัพท์เฉพาะในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงระบบเนื้อหาระหว่างการแก้ไข และเนื้อหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมตระกูลโปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ เป็นต้น
     
    บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ WYSIWYG...

 WYSIWYG (ออกเสียง "wiz-ee-wig") editor หรือโปรแกรมที่ยอมให้ผู้พัฒนาเห็นผลลัพธ์สุดท้ายที่จะมองเห็น ขณะที่อินเตอร์เฟซหรือเอกสารได้รับการสร้างขึ้น WYSIWYG เป็นตัวย่อของ "what you see is what you get" WYSIWYG editor สามารถขัดแย้งกับ editor แบบเดิมที่ต้องการให้ผู้พัฒนาเข้าคำสั่งอธิบาย (หรือ markup) และไม่อนุญาตวิธีในการมองเห็นผลลัพธ์ของ markup ทันที WYSIWYG editor เป็นจริงครั้งแรกกับโปรแกรมประมวลผลคำเรียกว่า Bravo คิดค้นโดย Charles Simonyi ที่ Xerox Palo Alto Research Center ในทศวรรษ 1970 นี่กลายมาเป็นพื้นฐานงานของ Simonyi ที่ Microsoft และปฏิรูปเป็นโปรแกรมประยุกต์ WYSIWYG ชื่อ Word และ Excel
HTML WYSIWYG editor เช่น FrontPage ของ Microsoft หรือ PageMill ของ Adobe ห่อหุ้ม markup และอนุญาตผู้พัฒนาเว็บเพจให้คิดถึงภาพทั้งหมดของการปรกาฎของเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ต้องมีการแลกคือ บางครั้ง HTML WYSIWYG editor แทรกคำสั่ง markup ที่คิดว่าจำเป็นทั้งหมด จากนั้น ผู้พัฒนาต้องรู้เพียงพอเกี่ยวกับภาษา markup เพื่อกลับไปสู่คำสั่งต้นแหล่งและทำความสะอาด